Systemy wymienne

Wywrotka

Dla najbardziej wymagających klientów dostarczamy systemy szybkiej wymiany nadbudów w kompletacjach spełniających ich potrzeby, gdzie do jednego pojazdu może być przypisanych kilka rodzajów urządzeń.

Nośniki nadbudów
System NN jest przystosowany do montażu na podwoziach samochodów ciężarowych kategorii N2 oraz N3, których dopuszczalna masa całkowita mieści się w przedziałach (NN2) do 12.000 kg i (NN3) do 32.000 kg.

Zadaniem NN jest umożliwienie wykonania szybkiej i bezpiecznej wymiany zabudów samochodów ciężarowych różnego typu bez specjalistycznych uprawnień i nie wymaga od operatora wykonywania skomplikowanych czynności. Sterowanie systemem odbywa się za pomocą przełączników, które opisane są w sposób widoczny i czytelny (rys. obok).

Przykładowe typy zabudów współpracujące z systemem NN: skrzynie ładunkowe, cysterny, posypywarki uliczne, zabudowy bramowe i hakowe do przewozu kontenerów, polewaczki uliczne, wywrotki samochodowe, zabudowy do przewozu odpadów komunalnych itp.

Częścią składową poszczególnych rodzajów zabudów są oryginalne podpory odstawcze. Są one wykonywane w dwóch wariantach oznaczonych jako „L“ oraz „H“. Podpory L przewidziane są dla obciążenia każdej z nich nie większego niż 1500 kg, natomiast podpory H dla obciążenia jednej podpory do 3000 kg (chyba, że producent postanowi inaczej).

 

Poniżej przykładowa kompletacja systemu NN

Opis pozycji Wielkość Jednostka
Masa całkowita systemu 620 kg
Wysokość NN nad ramą podwozia 60 mm
Szerokość ramy NN 865 mm
Długość ramy NN 4645 mm
Maksymalne obciążenie NN 12000 kg
Maksymalna masa zabudowy przy wymianie 5000/10000 kg
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego 180 bar
Czas wymiany zabudowy ( zależnie od rodzaju) 5-15 min
Pojemność układu hydraulicznego 40 litr
Pojemność zbiornika oleju (zależnie od rodzaju zabudów) 40-180 litr
Optymalny przepływ oleju hydraulicznego 25-90

litr/min